Rychlý kontakt:

Sídlo společnosti Medis International a.s. v České republice je v Praze, výroba a expedice je v Bolaticích u Opavy.

Medis International a.s.
výrobní závod Bolatice
Průmyslová 961/16
747 23 Bolatice
Česká republika
tel.: +420 553 038 770
fax:+420 595 171 564
e-mail info@medisinternational.cz

Blistrované tablety

Medis Bolatice

Právní ujednání

Žádná záruka

Tato stránka je kontrolována a provozována společností Medis International a.s. (Medis) z jejích kanceláři v Praze. Medis nečiní žádné prohlášení o tom, že materiály na této stránce jsou vhodné nebo použitelné v jiných lokalitách. Ti, kteří se rozhodnout na tuto stránku vstupovat z jiných lokalit, tak činí na své vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za dodržování lokálních právních předpisů, v rozsahu v jakém se na to lokální právní předpisy vztahují.

Tato webová stránka byla vytvořena, aby poskytovala uživatelům pouze informace o službách a produktech Medis.

Medis vyvíjí přiměřené úsilí, aby aktualizoval tuto webovou stránku, ale neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky v vztahu k přesnosti nebo existenci chyb.

Užití stránky je vždy na vlastní riziko uživatele. Medis nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu vzniklou v důsledku užití této stránky a veškeré předpokládané záruky jsou vyloučeny v rozsahu umožněném zákonem.

Medis nepřijímá žádnou odpovědnost za viry, které napadnou zařízení uživatele po užití audio, video, datových nebo textových souborů na této stránce.

Informace o péči o zdraví

Přestože jsme vykonali veškeré úsilí, abychom zajistili, že údaje o péči o zdraví na této stránce jsou správné a aktuální, informace uvedené na této webové stránce mají pouze obecnou povahu a Medis neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky ve vztahu k jejich přesnosti nebo použitelnosti. Podrobná lékařská doporučení by měla být vždy získána od kvalifikovaného lékařského odborníka.

Duševní vlastnictví

K veškerým materiálům na této stránce vykonává autorské právo Medis nebo skupina společností Medis nebo jim bylo poskytnuto právo užívat takové materiály, pokud není konkrétně uvedeno jinak. Kopírování části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě je zakázáno, s výjimkou následujících případů.

Licence ke kopírování pro osobní užití
Můžete číst, prohlížet, tisknout a nahrávat materiály na těchto stránkách pouze pro své osobní, neobchodní užití.

Licence ke kopírování pro zvláštní účely
Můžete kopírovat materiály pro jednotlivé třetí strany pouze pro jejich osobní užití, pouze pokud:
i) budete uvádět tyto webové stránky, jako zdroj materiálu. Musíte uvést takový údaj a webovou adresu v kopii příslušného materiálu, a
ii) budete informovat příslušnou třetí stran, že tyto podmínky se na ní také vztahují a že je povinna je dodržovat.
Tato licence ke kopírování neopravňuje zahrnutí materiálu nebo jakékoliv jeho části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění, v tištěné nebo elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména (ale bez omezení) žádná část této stránky nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.

Žádná část této stránky nesmí být reprodukována nebo převedena nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického systému.
Bez ohledu na to, zda je to výslovně uznáno nebo ne, ochranné známky, zařízení, obchodní značky a loga zobrazené na této webové stránce jsou vlastnictvím Medis nebo společností Medis group nebo jiné třetí strany.
Nic uvedené na této stránce nesmí být vykládáno přímo, konkludentně nebo jinak, jako poskytnutí licence nebo práva k patentu, ochranné známce nebo autorským právům Medis nebo společností Medis group nebo jakékoliv třetí strany.

Hypertextové odkazy

Určité hypertextové odkazy na této stránce odkazují na stránky, které nejsou pod kontrolou Medis. Pokud využijete takové odkazy, opustíte tuto stránku.
Medis nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k informacím obsaženým na takových stránkách.

Medis nemá žádnou kontrolu nad povahou a obsahem takových stránek a nedoporučuje tyto stránky, informace na nich obsažené nebo jakékoliv produkty nebo služby třetích stran. Zejména prosím pamatujte, že nahráváním počítačových programů z určitých stránek riskujete porušení autorských práv a můžete ohrozit viry své vlastní systémy.
Prosím ověřte si obsah právních prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí stránek, jejichž odkaz využijete.

Využití informací

Komunikace od uživatelů (jiná než osobní údaje nebo informace o zdraví, které podléhají Prohlášení o ochraně soukromí) je považována za nedůvěrnou a nepodléhající vlastnickým právům a Medis může takové informace použít pro jakékoliv účely, včetně jejich reprodukování a zveřejňování atd.

Změny

Tyto podmínky mohou být kdykoliv měněny a uživatelé by tedy měly pravidelně kontrolovat jejich obsah.

Zpět nahoru

 

Naše technologie:

Ve výrobních prostorách je instalována plně automatizovaná blistrovací a balící linka firmy Uhlmann A.G. Německo o kapacitě 220 miliónů tablet nebo tobolek za rok.

Instalovaný blistrovací stroj B1240/1647 umožňuje blistrovat tablety a tobolky (měkké i tvrdé) do všech typů fólií:
PVC, PP, PVC / PVDC, PVC / PE / PVDC, PVC / Aclar a Alu / Alu blistrů.

blistrovací stroj B1240/1647