Kontrola a jištění jakosti

Garance kvality je nedílnou součástí našich dodávek. Proto je strategií naší firmy také provozování vlastních, zcela soběstačných certifikovaných laboratoří kontroly jakosti (QC), které jsou umístěny ve výrobním závodě v Bolaticích. Jejich úzká návaznost na výrobu a zákaznickou kvalitu garantovaná kompetentními zaměstnanci splňuje nejvyšší technologické a znalostní standardy farmaceutického průmyslu (dle požadavků SVP).

Fyzikálně chemické laboratoře kontroly jakosti jsou vybaveny nejmodernějšími analytickými přístroji umožňujícími kontrolu jakosti našich výrobků v rozsahu požadovaném platnými lékopisy (PhEur, USP) a dle specifikací uvedených v příslušné registrační dokumentaci. Fyzikálně chemická laboratoř je vybavena HPLC a GC přístroji firmy AGILENT, Ostatní parametry lékových forem jsou testovány pomocí přístrojů SOTAX, METTLER-TOLEDO, THERMO FISHER SCIENTIFIC.

Ve svých velkokapacitních klimatických komorách umožňujeme provádění stabilitních studií za podmínek klimatických zón II, IV a IVb.

Mikrobiologická laboratoř je vybavena čistými prostorami třídy A, umožňujícími kvalifikovanou kontrolu mikrobiologické nezávadnosti dle požadavků Evropského lékopisu.

Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Medis International a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.